ปัญหาระหว่างปั๊มลมกับน้ำมัน?

มีหลายสาเหตุอาทิลูกค้าบางท่าน ถ่ายน้ำมันเองแล้วปั๊มลมร้อนกว่าเดิม ซึ่งเกิดจากไปใช้น้ำมันผิดเบอร์ เช่นเอาน้ำมันปั๊มลมลูกสูบไปใส่ปั๊มลมสกรู

บางท่านใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ หรือน้ำมันไฮโดรลิก ซึ่งลักษณะของน้ำมันแต่ละประเภท ความหนืดและการทนความร้อนไม่เท่ากัน ถ่ายน้ำมันแล้วปั๊มลม น้ำมันรั่วออกมากับลมเยอะมากอีก เติมน้ำมันเกินระดับ มากก็ไม่ได้ น้อยเกินไปก็ไม่ได้ ต้องคอยระวัง ลูกค้าซ่อมสกรู พอประกอบเสร็จ ใช้งานได้แต่ น้ำมันรั่วออกมากับลมเยอะมาก ลูกค้าเปลี่ยนกรองน้ำมันแล้ว เครื่องร้อน ใช้กรองผิด และอีกหลากหลาย มาดูสาเหตุและวิธีแก้ไข

ปั๊มลมกินน้ำมัน หรือลมที่ได้จากเครื่องปั๊มลมมีปริมาณน้ำมันปนมาสูง เกิดจากสาเหตุดังนี้

เมื่อมีการรั่วซึมที่ท่อ Hose หรือ Shaft Seal  ควรตรวจสอบจุดรั่ว แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่

เมื่อมีปริมาณน้ำมันในเครื่องสูงเกินไป ควรถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้ปริมาณน้ำมันในแท่งแก้วอยู่ตรงกลางระหว่างขีด Max และขีด Min

- Check Valve Oli Return อุดดัน ควรทำความสะอาด Check Valve Oil Return

- Oil Separator แตกหรือเสียหาย ควร เปลี่ยน Oil Separator ใหม่

- สปริงของ Minimum Pressure Valve หัก ควร เปลี่ยน Minimum Pressure Valve ใหม่

ปั๊มลมมีน้ำมันออกทางกรองอากาศขณะหยุดเครื่อง

- กด Emergency Stop หรือ ปิดเบรกเกอร์ขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะ โหลด    ควรหยุดเครื่องด้วยปุ่ม Off เท่านั้น

- Air Inlet Valve ทำงานผิดปกติ  ควรตรวจเช็ค ซ่อม หรือเปลี่ยนชุดซ่อม Air Inlet Valve Kit

- Minimum Presure Valve รั่วทำให้ลม นอก ตัวเครื่องไหลย้อน กลับชุดสกรู ควร ตรวจเช็ค ซ่อม หรือเปลี่ยนชุดซ่อม Minimum Pressure Valve Kit


Visitors: 155,607